شما هم دعوت شده اید!
یادبود

 

یادبود درگذشت ملکه الیزابت در سن 96 سالکی

یادبود درگذشت ملکه الیزابت در سن 96 سالگی

رویداد مراسم تشییع، ختم یادبود مرحوم، سامیار پارسا

غم از دست دادن فرزند یکی از بزرگترین غم‌ها می باشد که هیچ واژه ای به آن تسکین نمی دهد ، در این هنگام واقعا زبان از گفتن کلمات قاصر می باشد.

یادبود هوشنگ ابتهاج شاعر و پژوهشگر نامدار معاصر ایرانی

یادبود هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی

مراسم تشییع پیکر، ختم و یاد بود مرحوم عمو بزرگ، قربانعلی بیات

مراسم تشییع پیکر، ختم و یادبود عمو بزرگم قربانعلی بیات

ختم، یادبود آنلاین درگذشت مرحوم خسرو علیاری


ختم، یادبود آنلاین درگذشت مرحوم خدایار علی یاری

یادبود درگذشت مرحوم خدایار علی یاری قطعه 307

یادبود درگذشت مخترع هلندی سازنده نوار کاست و از پیشگامان طراحی سی دی

سازنده نوار کاست درگذشت لواوتنز، سازنده نوار کاست و از طراحان اصلی سی دی در سن 94 سالگی درگذشت.

بنای یادبود جانبازان در آمریکایی


کمپین نفس و یادبود طب بوعلی سینا با عبور از بحران رویداد جهانی و عمومی در ایران مرتبط ویروس کرونا ۲۰۱۹-۹۸


جهان در مسیر درمان از طب بوعلی سینا و یادبود قربانیان ویروس کرونا Corona کووید ۱۹ (۱۹-COVID)


facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top