شما هم دعوت شده اید!
یادبود درگذشت مخترع هلندی سازنده نوار کاست و از پیشگامان طراحی سی دی

سازنده نوار کاست درگذشت
لواوتنز، سازنده نوار کاست و از طراحان اصلی سی دی در سن 94 سالگی درگذشت.
او از سال 1952 در شرکت فیلیپس مشغول کار شد و پس از ساخت نخستین ضبط صوت قابل حمل، نوار کاست را تولید کرد او همیشه ناراحت بود که چرا شرکت سونی به جای فیلیپس واکمن را ساخت.
رابطه/ سمت برگزار کننده:استفاده کننده نوار کاست ضبط قابل حمل

بازدید 468
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1399/12/23


facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top