شما هم دعوت شده اید!
کمپین نفس و یادبود طب بوعلی سینا با عبور از بحران رویداد جهانی و عمومی در ایران مرتبط ویروس کرونا ۲۰۱۹-۹۸

مدیریت بحران با عنوان کمپین نفس و یادبود طب بوعلی سینا که جهان در مسیر درمان از طب حکیم بوعلی سینا میگذرد. و نظرات شما درباره عبور از بحران جهانی کرونا و هر آنچه در قسمت بحث صفحه یا لینک راهنمایی و کمک به مردم منطقه ای و در این زمینه وجود دارد. متشکرم.
بازدید 524
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1398/12/10
مجموعهگروه خون


تاکنون 2 نظر و پیام ارسال شده است.

کمپین نفس و یادبود طب بوعلی سینا با عبور از بحران رویداد جهانی و عمومی در ایران مرتبط ویروس کرونا ۲۰۱۹-۹۸
مدیریت بحران با عنوان کمپین نفس و یادبود طب بوعلی سینا که جهان در مسیر درمان از طب حکیم بوعلی سینا میگذرد. و نظرات شما درباره عبور از بحران جهانی کرونا و هر آنچه در قسمت بحث صفحه یا لینک راهنمایی و کمک به مردم منطقه ای و در این زمینه وجود دارد. متشکرم.

بهداشت و سلامت شخصی
بهداشت و سلامت شخصی
بهداشت و سلامت شخصی
در جهان مسیر درمان از طب بوعلی سینا میگذرد
nafsapp.ir

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top