شما هم دعوت شده اید!
جهان در مسیر درمان از طب بوعلی سینا و یادبود قربانیان ویروس کرونا Corona کووید ۱۹ (۱۹-COVID)

نام کووید ۱۹ (۱۹-COVID) خلاصه شده "کرونا" ((Corona، "ویروس" (irusV)، بیماری (iseaseD) و عدد ۱۹ است که که به سال ۲۰۱۹ - زمان شناسایی و شیوع آن ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ - اشاره دارد.
در جهان مسیر درمان از طب بوعلی سینا میگذرد.
بازدید 379
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1398/11/25
مجموعهگروه خون


تاکنون 1 نظر و پیام ارسال شده است.

در جهان مسیر درمان از طب بوعلی سینا میگذرد.

کووید ۱۹ (۱۹-COVID)
کووید ۱۹ (۱۹-COVID)
وضعیت ماسک مورد استفاده صنعتی در موقع گزارش کرونا در ایران
وضعیت ماسک مورد استفاده صنعتی در موقع گزارش کرونا در ایران
وضعیت ماسک مورد استفاده صنعتی در موقع گزارش کرونا در ایران
وضعیت ماسک مورد استفاده صنعتی در موقع گزارش کرونا در ایران
وضعیت ماسک مورد استفاده صنعتی در موقع گزارش کرونا در ایران
وضعیت ماسک مورد استفاده صنعتی در موقع گزارش کرونا در ایران
mrdavoodbayat
وضعیت این روزها یاد ایام بخیر
وضعیت این روزها یاد ایام بخیر
وضعیت این روزها یاد ایام بخیر
وضعیت این روزها یاد ایام بخیر
در جهان مسیر درمان از طب بوعلی سینا میگذرد

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top