شما هم دعوت شده اید!
Remember, Kobe Bryant's commemoration یادبود، بزرگداشت اسطوره ورزش بسکتبال کوبی برایانت

کوبی برایانت یکی از محبوبترین چهره‌های بسکتبال و دنیای ورزش در ۴۱ سالگی در یک حادثه سقوط هلی کوپتر همراه ۸ نفر دیگر از جمله یکی از ۳ دخترش از دنیا رفت. درگذشت برایانت باعث شده تا بسیاری از شخصیت های مشهور دنیای ورزش موسیقی و سیاست واکنش نشان دهند.
بازدید 817
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1398/11/09
مجموعهموقعیت


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


یادبود بزرگداشت
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration
Remember, Kobe Bryants commemoration

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top