شما هم دعوت شده اید!
تعمیر برق محل فعالیت و اتصالی با فازمتر

تعمیر برق محل کار و اتصالی کابل با فازمتر و نرسیدن برق به بدن و باعث تخریب و آسیب به اندام های داخلی منجر نشد.
بازدید 868
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1398/06/27


facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top