شما هم دعوت شده اید!
باران

 

بارش شدید باران در تهران اندیشه‌ مرداد 1400

بارش شدید باران در مرداد ماه 1400 در تهران شهر اندیشه

28 مرداد روز جهانی انسانی امروز 19th August, Humanitarian Day

تاریخچه روز جهانی انسانی روز جهانی بشردوستانه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت مرگ سرجیو باگبو و 21 تخاصم همکار خود را در بمباران بغداد مقر سازمان ملل متحد تاسیس شد. سرجیو در طول بزرگ تلاش کرده با هم به جلو پیش نویس برای تعیین رسمی روز جها

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top