شما هم دعوت شده اید!
عیادت آنلاین، سرماخوردگی یهویی

با رعایت فاصله و فوت کردن شخص بعد باز کردن پیچ در قطعه در دستش که باد سمت من می‌وزید و پاشیدن آب دهان شخص به صورتم و هرچند سریع صورتم با آب و مایع شستم ولی چند ساعت بعد با علایم سرما خوردگی مواجه شدم و از عصر تا خود صبح آب بینی فین کردنی مدام داشتم که بیشتر با سیر و پیاز خام و جوجه کباب و تخم مرغ مهارش کردم و آبریزش قطع شد و امروز روز دوم با آبرسانی به بدن با هندوانه انجام بدهم.
بازدید 575
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1399/07/06


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


استاد داود بیات
استاد داود بیات
استاد داود بیات
استاد داود بیات
استاد داود بیات

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top