شما هم دعوت شده اید!
تحویل مجدد مدارک مرتبط کارتخوان شخصی از شاپ، پکس d220

تحویل مجدد مدارک به شرکت شاپ برای واگذاری به کارگذار مالی بانکی دیگر برای اتصال مجدد و خدمات ۲۵/۱/۱۳۹۹
دسته 1 1399

دسته 2 فروردین

دسته 3 1

تاریخ شروع:۲۵/۱/۱۳۹۹

موقعیت:ایران تهران شرکت شاپ

رابطه/ سمت برگزار کننده:استاد کار

بازدید 304
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1399/01/27


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top