شما هم دعوت شده اید!
یاد بود پسری مهربان و همسری دلسوز مرحوم شادروان محمود بیات، فرزند حسین بیات عموزاده ام

یاد بود پسری مهربان و همسری دلسوز مرحوم شادروان محمود بیات، فرزند حسین بیات، عموزاده ام و علت فوت سکته در خواب بوده است.
رابطه/ سمت برگزار کننده:عموزاده

بازدید 859
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1398/08/15


تاکنون 3 نظر و پیام ارسال شده است.

اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می کند… از خدا می خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد.
خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم از خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار در بهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانم.
یاد بود پسری مهربان و همسری دلسوز مرحوم شادروان محمود بیات فرزند حسین بیات عموزاده ام را به خانواده های بیات و سایر بستگان، خویشاوندان همچنین دوستان و اشنایان با عرض تسلیت و شادی روح مرحوم برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند منان خواستاریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

یادبود
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
۲-۴ در مسجد مراسم ختم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یادبود مرحوم
یاد بود محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات
یاد بود چهلمین روز درگذشت شادروان محمود بیات

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top