شما هم دعوت شده اید!
ساعت صنعتی و ساعت دیجیتالی با عکس کارتن و تاریخ خرید استفاده در محل کار

خرید ساعت صنعتی و دیجیتالی برای محل کار و تصویر کالا و کارتن کالا که بعد از چند و چندین سال نگهداری کارتن کالا ممکن نیست و ساعت دیجیتالی قبلی که چندین سال استفاده دارم.
تاریخ شروع:۵ اردیبهشت نود و هشت

بازدید 844
ارسال توسط davood bayatdavood bayat

انقضا1398/02/07


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
خرید ساعت ها در اردیبهشت ۹۸
ساعت مورد استفاده در چندین سال قبل که کارتن ندارم
ساعت دیجیتالی همین الان یهویی
نحوه آشنایی آگهی دیوار و مراجعه به فروشگاه در شهر نزدیک و خرید صنعتی ۱۷۰ و دیجیتالی ۱۰۰ تومان

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top