شما هم دعوت شده اید!
یاری

 

ختم، یادبود آنلاین درگذشت مرحوم خسرو علیاری


ختم، یادبود آنلاین درگذشت مرحوم خدایار علی یاری

یادبود درگذشت مرحوم خدایار علی یاری

Remember, Kobe Bryant's commemoration یادبود، بزرگداشت اسطوره ورزش بسکتبال کوبی برایانت

Remember, Kobe Bryant's commemoration

28 مرداد روز جهانی سیب زمینی 19th August, Potato Day

تاریخچه روز سیب زمینی سیب زمینی اولین بار توسط مرد در جنوب پرو و مناطق شمال غربی بولیوی مدتی بین 5000 و 8000 سال قبل از میلاد کشت شد. از آن نقطه به جلو آن را در سراسر جهان تبدیل به یکی از محصولات عمده اولیه بسیاری از فرهنگ ها گسترش یافته است. سیب ز

August Water Quality Month - مرداد ماه کیفیت آب

کیفیت آب به خواص شیمیایی، فیزیکی، زیست شناختی و پرتو شناختی آب مربوط می‌شود. که معیاری برای شرایط آب، بسته به یک یا چند بایستهٔ زیستی خاص یا نیاز یا هدف انسانی است.

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top