شما هم دعوت شده اید!
کوهنوردی

 

۲۹ مهرماه، روز ملی کوهنوردی در ایران

امروز ۲۹ مهرماه به نام روز ملی کوهنوردی در ایران نامگذاری شده است.

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top