شما هم دعوت شده اید!
فرخنده

 

1 مهر 1319 تولد، زاد روز استاد محمد رضا شجریان (1399-80سال) فرخنده باد


یکم دی ماه جشن خرم روز يا ميلاد خورشيد،فرخنده باد.

یکم دی ماه جشن خرم روز يا ميلاد خورشيد،فرخنده باد.🌞 در باور زرتشتیان این روز،روز پیروزی اهورا مزدا بر اهریمن است.دراین روز پادشاه از تخت پادشاهی به زیر می آمدو همسخن مردم عادی می شد

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top