شما هم دعوت شده اید!
سیزده

 

سیزده بدر 1402

سیزده بدر 1402

رویداد آیین باستانی سیزده بدر 2581 هخامنشی

سیزده بدر

سیزده بدر 1400

سیزده بدر 1400

سیزده بدر ۱۳ فروردین ۱۳۹۹


سیزدهم شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی - Day of Abu Rishin Biruni Celebration

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی(زادهٔ ۱۴ شهریور ۳۵۲ خورشیدی، کاث، خوارزم - درگذشتهٔ ۲۲ آذر ۴۲۷ خورشیدی، غزنین)، دانشمند و ریاضی‌دان، همه‌چیزدان، ستاره‌شناس، تقویم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس، تاریخ‌نگار، گاه‌نگار، و طبیعی‌دان برجستهٔ ایرانی، در سدهٔ چهارم

سیزده بدر ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸ انلاین

سیزده بدر سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸ انلاین

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top