شما هم دعوت شده اید!
بوعلی‌سینا

 

بزرگداشت بوعلی‌سینا و روز پزشک سال 2580 هخامنشی

یکم شهریور مصادف با زادروز پزشک حاذق ایرانی ابوعلی سینا

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top