شما هم دعوت شده اید!
بزرگداشت

 

هفت آبان گرامیداشت روز کوروش کبیر

بزرگداشت روز کوروش کبیر

روز نقشه برداری و بزرگداشت ابوریحان بیرونی

روز نقشه برداری و بزرگداشت ابوریحان بیرونی

روز بزرگداشت حضرت سعدی اول اردیبهشت ماه سال جاری 2581 هخامنشی

روز بزرگداشت حضرت سعدی اول اردیبهشت ماه

بزرگداشت بوعلی‌سینا و روز پزشک سال 2580 هخامنشی

یکم شهریور مصادف با زادروز پزشک حاذق ایرانی ابوعلی سینا

بزرگداشت استاد آواز ایران، محمد رضا شجریان، مرد نکونام نمیرد هرگز


یک اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی


Remember, Kobe Bryant's commemoration یادبود، بزرگداشت اسطوره ورزش بسکتبال کوبی برایانت

Remember, Kobe Bryant's commemoration

۵ شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی گرامی باد.

۵ شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی گرامی باد.

‏٢١ مهر بزرگداشت پيروزى اساطيرى كاوه و فريدون بر ضحاك گرامی باد

‏٢١ مهر بزرگداشت پيروزى اساطيرى كاوه و فريدون بر ضحاك گرامی باد

8 مهر گرامیداشت مولانا 1397/ 2018

8 مهر روز بزرگداشت مولوی (جلال‌الدین محمد بلخی) هشتم مهرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بزرگداشت مولوی» ثبت شده است.

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top