شما هم دعوت شده اید!
اسمعلی

 

مراسم تشییع پیکر، ختم و یاد بود مرحوم عمو گرام اسمعلی بیات

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بدبین که فلک گوهر ما برده به خاک

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top