شما هم دعوت شده اید!
ارتش

 

29 فروردین روز ارتش و نیروی زمینی گرامی باد


25 مرداد روز هوابرد - (16th August, 2018) Airborne Day

تیپ ۵۵ هوابرد (با نماد اختصاری هوابرد) یکی از نیروهای ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که با نام شاهین در زمان دودمان پهلوی در شیراز بنیان‌گذاری شده است. این تیپ تنها یگان چترباز ایران و خاورمیانه می‌باشد که مأموریت اصلی این یگان نظامی چتربازی ت

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top